Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Warsztaty systemów zarządzania w transporcie kolejowym

15.12.2015

Zapraszamy na warsztaty systemów zarządzania w transporcie kolejowym, które rozpoczynają się dziś o godz. 10:00. Jednocześnie informujemy, że w trakcie warsztatów, które można oglądać online, istnieje możliwość zadawania pytań za pośrednictwem serwisu YouTube.

Program III warsztatów systemów zarządzania:

Lp.

Czas

Temat

Prowadzący

Dodatkowy opis

1.

10:00 – 10:05

Wprowadzenie – przywitanie uczestników spotkania

Departament Nadzoru

 

2.

10:05 – 11:05

Kultura bezpieczeństwa

Prof. Marek Sitarz

 

3.

11.05 -11.45

Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym

Departament Nadzoru

  1. Założenia do projektu deklaracji w sprawie kultury bezpieczeństwa;
  2. Rejestr Parametrów Ryzyka Podmiotów.

4.

11:45 – 12:00

Przerwa

 

 

5.

12:00 – 13:30

Monitorowanie bezpieczeństwa

Departament Bezpieczeństwa Kolejowego

  1. Podstawowe informacje na temat monitorowania (definicje, cel, idee, korzyści, ramy procesu);
  2. Strategia, priorytety i plany monitorowania – czyli jak skutecznie wdrożyć monitorowanie;
  3. Istotność gromadzenia i analizowania informacji w tym zakresie;
  4. Monitorowanie bezpieczeństwa w praktyce, w tym przykłady najczęściej pojawiających się nieprawidłowości w tym zakresie.

6.

13:30 – 14:00

Dłuższa przerwa

 

 

7.

14:00 – 15:30

Objęcie certyfikatem bezpieczeństwa eksploatowanych bocznic kolejowych

Departament Bezpieczeństwa Kolejowego

  1. Podstawy prawne umożliwiające dokonanie zmiany certyfikatu bezpieczeństwa;
  2. Podejście procesowe do ujęcia bocznicy kolejowej w SMS przewoźnika kolejowego;
  3. Omówienie kryteriów oceny zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania certyfikatów w zakresie bezpieczeństwa w odniesieniu do bocznic kolejowych;
  4. Przedstawienie procedury objęcia certyfikatem bezpieczeństwa bocznicy kolejowej.

8.

15:30 – 16:00

Dyskusja

 

 

do góry