Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólne kontrole Prezesa UTK i Głównego Inspektora Pracy

14.12.2015

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego a Głównym Inspektorem Pracy, w dniu 3 grudnia 2015 r. inspektorzy UTK Oddziału Terenowego w Warszawie i Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku przeprowadzili wspólnie kontrolę na linii szerokotorowej nr 57 Kuźnica Białostocka – Geniusze.

Kontrole obejmowały bezpieczeństwo ruchu kolejowego w sąsiedztwie czynnego toru oraz przestrzeganie przepisów prawa pracy i BHP przez pracowników zatrudnionych przy wymianie mostownic.

Przeprowadzane wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy kontrole należą do działań ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz przestrzeganie przepisów prawa pracy w transporcie kolejowym. 

 

Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry