Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ograniczenia eksploatacyjne na przejazdach kolejowych linii nr 179 Tychy – Mysłowice Kosztowy

14.12.2015

Inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego skontrolowali zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Stwierdzono nieprawidłowości zagrażające bezpieczeństwu ruchu kolejowego na przejazdach kolejowych zlokalizowanych na linii nr 179 Tychy – Mysłowice Kosztowy. Prezes UTK zobowiązał przedsiębiorcę do wskazania i natychmiastowego wprowadzenia ograniczeń eksploatacyjnych.

Nieprawidłowości stwierdzono na przejazdach: kategorii „C” (z samoczynną sygnalizacją świetlną) oraz kategorii „D” (bez rogatek i półrogatek oraz bez samoczynnej sygnalizacji świetlnej).

Zarządca naruszył przepisy m. in. w następujących obszarach:

 • znaki były usytuowane nieprawidłowo, nieczytelne lub nie było ich wcale,
 • warunki widoczności przed przejazdem kolejowym były niezgodne z przepisami,
 • płyty przejazdowe na przejazdach były uszkodzone, występowały też ubytki w nawierzchni drogowej,
 • nie było pachołków (wygrodzeń) na przejazdach,
 • wskaźniki kolejowe umieszczone były nieprawidłowo,
 • żłobki na przejazdach były zanieczyszczone,
 • metryki przejazdów były niewłaściwie prowadzone,
 • korzystano z „dzikich przejść”,
 • służby nadzoru działały nieskutecznie,
 • kontrole zarządcy infrastruktury kolejowej na terenie przejazdów nie przynosiły rezultatów,
 • nie zrealizowano zaleceń pokontrolnych zawartych w uwagach i wnioskach wystąpień pokontrolnych.

Decyzja Prezesa UTK podlega natychmiastowej wykonalności. W przypadku jej niewykonania Prezes UTK na podstawie art. 66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nałoży karę pieniężną w wysokości do 5 tys. euro za każdy dzień zwłoki.

W 2014 i 2015 r. Prezes UTK włączył kontrole bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych do priorytetów nadzorczych. W Polsce jest ok. 15 tys. przejazdów, w 2014 r. skontrolowano 235 z nich, a od stycznia do października 2015 r. - 425.

 

Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry