Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nowa Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie Krajowego Rejestru Pojazdów.

17.02.2011

W dniu 17 lutego br. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej została opublikowana Decyzja Komisji Europejskiej (2011/107/UE) zmieniająca decyzję 2007/756/WE przyjmującą wspólną specyfikację dotyczącą krajowego rejestru pojazdów kolejowych.

Nowa Decyzja nakłada na państwa członkowskie obowiązek podłączenia krajowych rejestrów pojazdów (NVR) do europejskiego wirtualnego rejestru pojazdów (ECVVR), umożliwiającego wzajemną wymianę informacji między państwami członkowskimi, w terminie do dnia 31 grudnia 2011 r.

Jednocześnie wprowadzony został bezwzględny obowiązek umieszczania w rejestrze informacji na temat podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie (ECM). Informacja o takich podmiotach, z uwzględnieniem ich numerów REGON, musi zostać przypisana do każdego pojazdu znajdującego się w rejestrze. W związku z powyższym, posiadacze dowodów rejestracyjnych zobowiązani zostali do uwzględniania w składanych wnioskach, a podmioty już zarejestrowane do dokonania aktualizacji, informacji dotyczących podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie. Zgodnie z treścią decyzji, kompletne dane w powyższym zakresie powinny zostać umieszczone w rejestrze nie później niż do dnia 31 grudnia 2011 r. 

Zmianie ulega także procedura rejestracji pojazdu dopuszczonego do eksploatacji w kilku państwach członkowskich. Obecnie wszystkie dodatkowe dopuszczenia do eksploatacji muszą znajdować odzwierciedlenie w rejestrze państwa, które wydało pierwsze dopuszczenie do eksploatacji pojazdu.

Zgodnie z treścią punktu 3.2.3 przedmiotowej Decyzji oraz treścią art. 33 ust. 3 Dyrektywy 2008/57/WE, za zgłoszenie informacji o kolejnym dopuszczeniu do eksploatacji pojazdu, jak i za wszelkie inne zmiany związane z rejestracją pojazdu, odpowiedzialny jest posiadacz dowodu rejestracyjnego pojazdu (w większości przypadków jest to posiadacz pojazdu).

Decyzja nakłada również określone zobowiązania na Europejską Agencje Kolejową, która do końca czerwca 2011 r. musi opracować i opublikować w witrynie internetowej Wytyczne dotyczące zastosowania globalnej europejskiej architektury NVR oraz zaktualizować i dostosować oprogramowanie rejestru do zmian wprowadzonych treścią Decyzji.

Treść nowej Decyzji w sprawie Krajowego Rejestru Pojazdów dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego w dziale Współpraca Międzynarodowa w zakładce Prawo Wspólnotowe. [link]

do góry