Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK nakazał usunięcie nieprawidłowości na linii kolejowej Gdańsk Główny – Stargard Szczeciński

08.12.2015

Urząd Transportu Kolejowego skontrolował zarządcę infrastruktury, spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe. Kontrola dotyczyła stanu technicznego i procesu utrzymania kolejowej sieci trakcyjnej; objęto nią eksploatowane urządzenia sieci trakcyjnej na stacji Koszalin i przyległych szlakach zelektryfikowanej linii kolejowej nr 202 Gdańsk Główny – Stargard Szczeciński.

Na podstawie ustaleń oraz zgromadzonych w trakcie kontroli dowodów, stwierdzono m. in następujące naruszenia obowiązujących przepisów:

  • przekroczono czasookresy wykonywania kolejnych pomiarów zużycia drutu jezdnego dla sekcji, w których jego średnie zużycie przekracza 15% przekroju znamionowego,
  • brakowało uszynień wszystkich elementów przewodzących znajdujących się w strefie oddziaływania sieci trakcyjnej,
  • wskaźniki We4a i groty wskaźników We4b i We4c wskazujące, w którym kierunku jazda elektrycznego pojazdu trakcyjnego jest zabroniona, były nieczytelne.

Wyszczególnione powyżej nieprawidłowości naruszają ustawę o transporcie kolejowym oraz wewnętrzne przepisy zarządcy, w tym przepisy dotyczące procesów określonych systemem zarządzania bezpieczeństwem.

W wyniku działań Prezes UTK nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, sprawdzenie i analizę ewentualnego występowania analogicznych nieprawidłowości w innych lokalizacjach, wskazał też zarządcy konieczność podjęcia działań przewidzianych przez system zarządzania bezpieczeństwem, mających na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanego z zarządzaniem infrastrukturą kolejową.

Działania Urzędu zmierzają do podniesienia jakości utrzymania infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK, co przyczyniłoby się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Istotnym celem działań Urzędu jest również rozwijanie wiedzy uczestników rynku kolejowego o bezpieczeństwie ruchu kolejowego oraz obowiązkach z nim związanych.

 

Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry