Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Odwołanie egzaminu kwalifikacyjnego ze względu na brak świadectwa sprawności technicznej pojazdu

04.12.2015

7 listopada 2015 r. Urząd Transportu Kolejowego przeprowadził kontrolę pracy komisji egzaminacyjnej potwierdzającej kwalifikacje pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego powołanej przy wyspecjalizowanej jednostce szkoleniowej SPEDSZKOL – Zenon Lukaszczyk. Na stacji Brzeziny Śląskie odbywał się tego dnia egzamin kwalifikacyjny na stanowisko „prowadzący pojazdy kolejowe specjalne, które nie są przeznaczone do samodzielnej jazdy po czynnych torach kolejowych”.

Ponieważ część egzaminu polegała na wykonywaniu manewrów na torze kolejowym, kontrolujący zwrócili się o przedstawienie świadectwa sprawności technicznej wykorzystywanego w tym celu pojazdu (koparki dwudrogowej). Pojazd wymaganego dokumentu nie posiadał.

W zaistniałej sytuacji przewodniczący komisji egzaminacyjnej podjął decyzję o odwołaniu egzaminu kwalifikacyjnego w całości.

Kontrola wykazała ponadto, że:

  • nie opracowano zadań do egzaminu praktycznego;
  • część egzaminu praktycznego przeprowadzono w formie teoretycznej;
  • nie powiadomiono we właściwy sposób kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu.

Naruszono przepisy:

  • rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 30 grudnia 2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych,
  • art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

Urząd, kontrolując okoliczności i przebieg egzaminów, dąży do wyeliminowania potencjalnych zagrożeń związanych z zatrudnianiem pracowników, którzy mogą, jeśli podejmą pracę w wyniku wadliwie przeprowadzonego egzaminu, nie spełniać wymagań kwalifikacyjnych. Celem działań Urzędu jest podwyższanie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego i poszerzanie wiedzy uczestników rynku kolejowego o bezpieczeństwie.

 

do góry