Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Polska w czołówce krajów europejskich: jako jeden z pierwszych krajów UE współpracujemy w ramach RINF

29.12.2015

W związku z realizacją decyzji wykonawczej Komisji nr 2014/880/UE z 26 listopada 2014 r. w sprawie wspólnych specyfikacji rejestru infrastruktury kolejowej i uchylająca decyzję wykonawczą nr 2011/633/UE (Dz.U.UE.L.2014.356.489), kraje członkowskie Unii Europejskiej zostały zobligowane do prowadzenia krajowych rejestrów infrastruktury, w tym dostarczania danych do wspólnego interfejsu użytkownika utworzonego, zarządzanego i prowadzonego przez Europejską Agencję Kolejową (ERA). W Polsce obowiązek prowadzenia takiego rejestru wynika wprost z przepisów prawa. Wynika z nich, że organem, który prowadzi krajowy rejestr infrastruktury jest Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi, Prezes UTK wypełnił obowiązek eksportu danych objętych krajowym rejestrem infrastruktury kolejowej i 5 listopada 2015 r. przekazał do Europejskiej Agencji Kolejowej dane w zakresie korytarzy towarowych nr 5 i 8 (Rail Freight Corridor).

Wykonawcą projektu RINF-PL w zakresie wykonania oprogramowania informatycznego były PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Utworzona przez tę spółkę aplikacja RINF-PL jest narzędziem umożliwiającym zarządcom infrastruktury oraz użytkownikom bocznic kolejowych wprowadzanie danych o infrastrukturze do centralnej bazy danych krajowego rejestru infrastruktury kolejowej. Aplikacja ta weryfikuje kompatybilność pojazdów kolejowych z infrastrukturą znajdującą się w ramach zaplanowanej trasy, ułatwia projektowanie i dopuszczenie do eksploatacji nowych typów pojazdów oraz pozwala na monitorowanie postępów w osiąganiu interoperacyjności sieci kolejowej Europy. Aplikacja kontroluje wprowadzone dane pod kątem kompletności, zgodności z formatem i zakresem dopuszczalnych wartości.

Warto zwrócić uwagę, że dzięki sprawnej realizacji projektu RINF-PL i ścisłej współpracy z największym polskim zarządcą infrastruktury PKP PLK, Polska jest liderem na tle innych krajów członkowskich UE, w zakresie dostarczenia danych o swojej infrastrukturze kolejowej do Europejskiej Agencji Kolejowej. Obecnie tylko kilka krajów dokonało eksportu danych, w tym: Polska, Włochy, Wielka Brytania, Słowenia, Dania oraz Finlandia.

 

Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry