Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Punktualność przewozów pasażerskich w trzecim kwartale 2015 r.

02.12.2015

W III kwartale 2015 r. kolejowe przewozy pasażerske były punktualne w 89,94% (względem 93,30% w II kwartale 2015 roku).

W analizowanym okresie licencjonowani przewoźnicy kolejowi uruchomili łącznie 404,4 tys. pociągów (o ok. 17,5 tys. więcej niż w II kwartale 2015 roku).

Średni czas opóźnień pociągów w chwili przybycia do celu (wraz z opóźnieniami do 5 minut) wyniósł 9 minut 38 sekund. Największy odsetek stanowiły pociągi opóźnione w momencie przybycia do 5 minut – 60,9% (63,3 tysiąca), natomiast pociągi opóźnione w momencie przybycia od 5 do 60 minut stanowiły 37,2% (38,7 tysiąca) wszystkich opóźnionych pociągów.

Licencjonowani przewoźnicy kolejowi w III kwartale odwołali 866 pociągów.

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z wynikami dotyczącymi punktualności przewozów pasażerskich za III kwartał 2015 r. Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu w zakładce:

Analizy i Monitoring Rynku > Statystyka kwartalna > Punktualność przewozów pasażerskich w 2015 roku

Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry