Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Niesprawny układ ogrzewania wagonu sypialnego w pociągu relacji Przemyśl Główny (Lwów) – Wrocław Główny

02.12.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego skontrolował stan techniczny pociągu relacji Przemyśl Główny (Lwów) – Wrocław Główny. Stwierdzono, że spółka PKP Intercity naruszyła przepisy dotyczące utrzymania pojazdu kolejowego, dopuszczając do eksploatacji wagon sypialny pociągu z niesprawnym układem ogrzewania. W wyniku kontroli przewoźnik wyłączył wagon z eksploatacji i naprawił układ ogrzewania.

Naruszono przepisy:

  • rozporządzenia Komisji (UE) nr 1158/2010 z 9 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych certyfikatów bezpieczeństwa,
  • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych.

Urząd, nadzorując realizację postanowień rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym, ma na uwadze bezpieczeństwo ruchu kolejowego i komfort podróży pasażerów.

Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry