Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nieprawidłowo wdrożony przez Rail Polska Sp. z o.o. system zarządzania bezpieczeństwem (SMS)

01.12.2015

Inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzili naruszenie przez przewoźnika kolejowego spółkę Rail Polska przepisów dotyczących obowiązków przedsiębiorcy w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS).

Przewoźnik:

  • nie zapewnił, by wypadki, incydenty i zdarzenia potencjalnie wypadkowe były, zgodnie z przepisami, zgłaszane organom krajowym,
  • nie zapewnił, by zdarzenia potencjalnie wypadkowe oraz niebezpieczne były właściwie analizowane przez przedsiębiorcę,
  • nie wdrożył zaleceń Przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych,
  • nie określił wymagań kompetencyjnych dla stanowisk pośrednio związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego,
  • nie nadzorował sporządzania dokumentacji z audytu wewnętrznego.

Nieprawidłowości naruszały przepisy ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 1158/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych certyfikatów bezpieczeństwa.

Prezes UTK nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w terminie do 31 grudnia 2015 roku.

Urząd ma na celu podwyższenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego, poszerzenie wiedzy uczestników rynku kolejowego o bezpieczeństwie systemu kolejowego, w tym przede wszystkim uświadomienie im obowiązku wdrożenia i stosowania systemu zarządzania bezpieczeństwem.

Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry