Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Raport na temat oceny rynku i bezpieczeństwa ruchu kolejowego w 2014 r. w wersji angielskiej jest już dostępny na stronie internetowej UTK

30.11.2015

Urząd Transportu Kolejowego opublikował raport „An assessment of Rail Market Operations and Rail Traffic Safety in 2014”. Jest to „Ocena Funkcjonowania Rynku Transportu Kolejowego i Stanu Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego w 2014 roku” w języku angielskim.

Publikacja ma na celu ułatwienie dostępu do informacji o polskim rynku kolejowym jak najszerszemu gronu odbiorców. Raport przedstawia m. in.:

 •        diagnozę i cechy charakterystyczne rynku transportu kolejowego,
 •        konkurencję międzygałęziową na rynku przewozowym w Polsce i Europie,
 •        strukturę podmiotową i przedmiotową polskiego rynku kolejowego,
 •        tabor, wielkość oraz wskaźniki efektywności rynku kolejowego,
 •        licencjonowanie przewozów kolejowych,
 •        wskaźniki jakości pasażerskich i towarowych przewozów kolejowych.

W kwestii bezpieczeństwa ruchu kolejowego w raporcie znajdują się m.in:

 •        analiza zdarzeń kolejowych,
 •        statystyki i ocena bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych,
 •        analiza incydentów chuligańskich na sieci kolejowej,
 •        analiza bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Europie,
 •        informacje o nadzorze nad podmiotami rynku kolejowego.

Zapraszamy do lektury

Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry