Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Stan techniczny infrastruktury na stacji Więcbork do poprawy

27.11.2015

Urząd Transportu Kolejowego przeprowadzili kontrolę na linii nr 281 Oleśnica – Chojnice w rejonie stacji Więcbork. Stwierdzono, że warunki techniczne i organizacyjne nie zapewniają bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Nakazano zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. usunięcie wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości.

W trakcie kontroli ustalono, że zarządca nie podejmował wystarczających działań związanych z utrzymaniem infrastruktury, co doprowadziło do wystąpienia licznych nieprawidłowości. Inspektorzy UTK stwierdzili m.in. brak wymiany wyeksploatowanych podkładów betonowych i drewnianych, brak konserwacji śrub stopowych i komór łubkowych oraz brak przeprowadzenia chemicznego odchwaszczenia toru.

Prezes UTK  nakazał usunięcie nieprawidłowości do 31 grudnia 2016 roku. W przypadku niewykonania decyzji w wyznaczonym terminie, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym, może nałożyć na zarządcę karę pieniężną wysokości do 5 tys. euro za każdy dzień zwłoki. 

Celem działań urzędu jest zwiększenie bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego oraz zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego w zakresie utrzymania i eksploatacji infrastruktury kolejowej.

Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry