Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zaniedbania na towarowej, węzłowej stacji Kraków Nowa Huta

26.11.2015

Urząd Transportu Kolejowego skontrolował stan infrastruktury kolejowej węzłowej stacji manewrowej Kraków Nowa Huta. Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Nakazano zarządcy infrastruktury spółce PKP Polskie Linie Kolejowe wskazanie koniecznych ograniczeń eksploatacyjnych oraz ich natychmiastowe wprowadzenie.

Wykryto następujące nieprawidłowości:

  • nie wykonano niezbędnych zabiegów konserwacyjnych i utrzymaniowych infrastruktury, w tym również zleconych już po kontrolach rocznych i kontrolach stanu technicznego,
  • zapisy w regulaminach technicznych nie były zgodne ze stanem faktycznym,
  • do obsługi przewozów towarów niebezpiecznych wyznaczono całą infrastrukturę stacji, w tym część torów zamkniętych dla ruchu i wymagających naprawy bieżącej, a także rozjazdy w złym stanie technicznym,
  • nie wyznaczono toru do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonów z towarem niebezpiecznym - kierowano takie wagony w dalszą trasę do stacji Kraków Prokocim Towarowy,
  • nie utrzymywano przejazdów kolejowo-drogowych w stanie bezpiecznym dla ruchu, a także nie naprawiano ich,
  • tory szlakowe, główne, dodatkowe oraz rozjazdy nie były utrzymywane w stanie zapewniającym bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego,
  • nie realizowano celów przyjętych w programach poprawy bezpieczeństwa, dotyczących stanu technicznego infrastruktury kolejowej,
  • nie stosowano procedur systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS), zapewniających bezpieczeństwo zarządzania infrastrukturą i jej eksploatację.

Decyzja Prezesa UTK podlega natychmiastowej wykonalności. W przypadku jej niewykonania Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nałoży karę pieniężną w wysokości do 5 tys. euro za każdy dzień zwłoki.

 

Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry