Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zły stan techniczny infrastruktury na odcinku linii Wrocław - Szczecin

24.11.2015

Urząd Transportu Kolejowego przeprowadzili kontrolę na linii nr 273 Wrocław Główny – Szczecin, odcinek Rudna Gwizdanów - Głogów oraz na stacjach Rudna Gwizdanów i Grębocice. Stwierdzono, że warunki techniczne i organizacyjne nie zapewniają tam bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego. Nakazano zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

W trakcie kontroli ustalono między innymi, że zarządca infrastruktury nie podejmował wystarczających działań związanych z utrzymaniem infrastruktury, co doprowadziło do wystąpienia szeregu nieprawidłowości. Inspektorzy UTK wykryli uszkodzenia podkładów drewnianych, uszkodzenia szyn, stwierdzili brak wkrętów, śrub stopowych, śrub łubkowych, zanieczyszczoną podsypkę i niewłaściwe połączenia do zasilania urządzeń EON. Zarządcy zwrócno też uwagę na zniszczone skrzynki baterii akumulatorów oraz na brak książek kontroli tych baterii.

Prezes UTK  nakazał usunięcie nieprawidłowości do 31 grudnia 2016 r. W przypadku niewykonania decyzji w wyznaczonym terminie, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym, może nałożyć na zarządcę karę pieniężną wysokości do 5 tys. euro za każdy dzień zwłoki. 

Celem działań urzędu jest zwiększenie bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego oraz zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego w zakresie utrzymania i eksploatacji infrastruktury kolejowej.

 

Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry