Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kary pieniężne za eksploatowanie bocznic kolejowych bez świadectw bezpieczeństwa

24.11.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nałożył kary pieniężne na użytkowników bocznic: Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych oraz Amerigas Polska sp. z o.o. Stwierdzono, że nie posiadali świadectw bezpieczeństwa. Bocznice znajdują się na stacjach Sokółka oraz Swarzędz. 

Kary zostały nałożone na podstawie ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 dokumentem uprawniającym użytkowników bocznic kolejowych do eksploatacji jest świadectwo bezpieczeństwa. To dokument potwierdzający zdolność bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego i wykonywania przewozów kolejowych. Na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 3 lit. a karze pieniężnej podlega użytkownik bocznicy kolejowej, który prowadzi działalność bez świadectwa bezpieczeństwa, a także ten, który taką działalność bez dokumentu uprawniającego prowadził w przeszłości. Za naruszenie przez przedsiębiorcę któregokolwiek z ww. przepisów, Prezes UTK nakłada karę pieniężną w wysokości do 2 proc. rocznego przychodu przedsiębiorcy osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. 
Celem działań UTK jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego, w tym na terenie bocznic kolejowych oraz eliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z eksploatacją bocznic kolejowych.

 

Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry