Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Podnosimy poziom bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych: Nieprawidłowości wykryte na skrzyżowaniach z drogami publicznymi Gorzupia – Smoszew i Krobia - Chwałkowo

23.11.2015

W ramach nadzoru nad stanem technicznym skrzyżowań linii kolejowych z drogami publicznymi, urząd przeprowadził kontrolę zarządcy PKP Polskie Linie Kolejowe SA w zakresie utrzymania, prawidłowej klasyfikacji i stanu technicznego przejazdów. Zweryfikowano także, w odniesieniu do stanu faktycznego, zapisy w dokumentacji przejazdów.

Kontrolą objęto przejazdy kolejowe kategorii D (bez rogatek i półrogatek oraz bez samoczynnej sygnalizacji świetlnej) na linii kolejowej nr 14 Łódź Kaliska – Tuplice zlokalizowane na:

 • linii kolejowej nr 14 Łódź Kaliska – Tuplice, szlak Biadki – Durzyn, skrzyżowanie z drogą Gorzupia – Smoszew,
 • linii kolejowej nr 14 Łódź Kaliska – Tuplice, szlak Pępowo Krobia, skrzyżowanie z drogą Krobia – Chwałkowo.

W wyniku kontroli stwierdzono niepozostające bez wpływu na bezpieczeństwo ruchu następujące nieprawidłowości:

 • brakowało w metrykach przejazdów kolejowych zapisów dotyczących osygnalizowania przejazdu kolejowego,  brakowało również wpisów o wypadkach na przejeździe,
 • nawierzchnia asfaltowa na styku płyt przejazdowych z drogą była spękana i ukruszona,
 • nie było słupków naprowadzających (pachołków) na dojeździe do przejazdu kolejowego,
 • podsypka w torze w sąsiedztwie przejazdu kolejowego była zanieczyszczona, rośliny rosły na całej szerokości toru,
 • płyty przejazdowe usytuowane były poniżej górnej powierzchni główek szyn,
 • linie wygradzające na przejeździe były nieczytelne,
 • śruby stopowe były luźne, szyny były punktowo niekompletnie przytwierdzone.

Powyższe nieprawidłowości naruszają przepisy:

 • ustawy o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i   ich usytuowanie,
 • wewnętrzne zarządcy infrastruktury, w tym dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem.

W wyniku przeprowadzonych działań Prezes UTK nakazał przeanalizowanie dokumentów związanych z utrzymaniem przejazdów kolejowych, sprawdzenie, czy nie występują nieprawidłowości w innych lokalizacjach oraz w przypadku ich potwierdzenia - natychmiastowe usunięcie.

Prezes UTK wezwał zarządcę do podjęcia natychmiastowych, zgodnych z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) działań, które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzeniem działalności.

Do głównych celów urzędu należy zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

W kontekście niniejszej kontroli urząd ma na uwadze zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz drogowego na przejazdach kolejowo–drogowych, ciągłe i systematyczne podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK.

Podkreślamy, że istotne jest, by do konkretnych zadań wyznaczani byli pracownicy o kompetencjach właściwych do ich wykonywania oraz że w odpowiedzialnej pracy niezbędne są szkolenia i okresowa aktualizacja posiadanej wiedzy i umiejętności.

 • Ubytki i spękana nawierzchnia asfaltowa na styku płyt przejazdowych
 • Zanieczyszczona podsypka
 • Brak linii wygradzających
Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry