Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ograniczenia eksploatacyjne na liniach kolejowych Żory – Pawłowice, Łódź Kaliska – Dębica oraz na węzłowej stacji rozrządowej Skarżysko Kamienna

23.11.2015

Urząd skontrolował stan infrastruktury kolejowej linii kolejowej nr 159 Żory – Pawłowice, nr 25 Łódź Kaliska – Dębica oraz węzłowej stacji rozrządowej Skarżysko Kamienna, usytuowanej na linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków Główny. Stwierdzono nieprawidłowości mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Nakazano zarządcy infrastruktury spółce PKP Polskie Linie Kolejowe wskazanie oraz wprowadzenie ograniczeń eksploatacyjnych.

Na linii 159 Żory – Pawłowice wykryto m.in.:

 • obchody torów nie były realizowane z wymaganą częstotliwością,
 • eksploatowano tory kolejowe z brakującymi złączkami,
 • eksploatowano tory kolejowe z zużytymi biologicznie podkładami drewnianymi i pękniętymi podkładami betonowymi,
 • znaki drogowe były nieczytelne,
 • eksploatowano tory kolejowe na podtorzu niezapewniającym odpowiedniego odwodnienia toru (wychlapy),
 • nie usuwano roślinności na całej szerokości podsypki i torowiska,
 • eksploatowano tory kolejowe z podsypką w bardzo złym stanie,
 • oznakowanie położenia iglic rozjazdów było nieprawidłowe,
 • występowały „dzikie przejścia”.

Natomiast na linii nr 25 Łódź Kaliska - Dębica oraz na węzłowej stacji rozrządowej Skarżysko Kamienna przepisy naruszono w sposób następujący:

 • nie było instalacji odgromowej i uziemiającej,
 • w torze wyznaczonym do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonów z towarem niebezpiecznym nie było uszczelnionej nawierzchni zabezpieczającej przed przenikaniem towarów niebezpiecznych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych,
 • w protokołach okresowej, rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego wykazano wykonanie niezbędnych zabiegów konserwacyjnych i utrzymaniowych torów, ale ich nie wykonano,
 • tory szlakowe, tory główne, dodatkowe i rozjazdy znajdowały się w stanie, który naraża ruch kolejowy na niebezpieczeństwo.

Decyzje Prezesa UTK co do ograniczeń eksploatacyjnych podlegają natychmiastowej wykonalności. W przypadku ich niewykonania Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5 tys. euro za każdy dzień zwłoki.

Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry