Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nieprawidłowości na stacji Łowicz Główny

20.11.2015

Urząd Transportu Kolejowego przeprowadził kontrolę na stacji Łowicz Główny. Stwierdzono, że zarządca infrastruktury spółka PKP Polskie Linie Kolejowe – Zakład Linii Kolejowych w Warszawie nie podejmuje wystarczających działań w zakresie utrzymania infrastruktury kolejowej. 

Naruszenie przepisów dotyczących nadzoru nad stanem infrastruktury oraz jej utrzymaniem polegało m.in. na niewykonaniu napraw rozjazdów oraz torów.

W wyniku kontroli Prezes UTK nakazał:

  • natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
  • analizę występowania analogicznych nieprawidłowości w innych lokalizacjach oraz w przypadku ich potwierdzenia natychmiastowe usunięcie.

Naruszone przepisy:

  • ustawa z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
  • rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 26 lutego 1996 r.
  • w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie,
  • wewnętrzne PKP PLK, w tym system zarządzania bezpieczeństwem (SMS).

Celem działań urzędu jest:

  • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
  • eliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z brakiem należytego utrzymania infrastruktury kolejowej,
  • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry