Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nadzór nad stanem technicznym pojazdów kolejowych

19.11.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadził kontrole kolejowych przewoźników towarowych oraz użytkowników bocznic, w tym: CTL Logistics, Zakładów Produkcyjno-Naprawczych Taboru Maszyn i Urządzeń „TABOR” M. Dybowski, Przedsiębiorstwa Budownictwa Specjalistycznego „TRANSKOL” oraz Fermy Drobiu „WOŹNIAK”. Stwierdzono naruszenia przepisów, które polegały m.in. na:

  • niewykonywaniu w określonym terminie czynności związanych z utrzymaniem pojazdów,
  • eksploatowaniu pojazdów kolejowych z usterkami technicznymi,
  • eksploatowaniu pojazdów niezarejestrowanych w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych (NVR) oraz nieoznaczonych europejskim numerem pojazdu (EVN),
  • eksploatowaniu pojazdów na podstawie świadectw sprawności technicznej, które utraciły swoją ważność.

Prezes UTK:

  • nakazał usunięcie nieprawidłowości,
  • wyłączył z eksploatacji pojazdy kolejowe,
  • ograniczył eksploatację pojazdów kolejowych, 

W przypadku niewykonania decyzji Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5 tys. euro za każdy dzień zwłoki. Celem działań urzędu jest zwiększenie bezpieczeństwa eksploatacji pojazdów kolejowych i ruchu kolejowego oraz podnoszenie jakości usług świadczonych w transporcie kolejowym.

do góry