Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kara pieniężna dla PKP PLK za niezgłoszenie Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych incydentu na linii kolejowej nr 68 Lublin - Przeworsk

17.11.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w wyniku przeprowadzonego z urzędu postępowania administracyjnego, nałożył na zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe SA (PKP PLK) karę pieniężną za niezgłoszenie w wyznaczonym terminie Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych informacji o incydencie, który miał miejsce na linii kolejowej nr 68 Lublin - Przeworsk.

Zarządca infrastruktury (PKP PLK) nie zgłosił Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych incydentu polegającego na obrzuceniu kamieniami przez nieznanych sprawców pociągu relacji Stalowa Wola Rozwadów – Lublin (pojazd kolejowy SA 135), użytkowanego przez przewoźnika kolejowego Przewozy Regionalne sp. z o.o., a tym samym naruszył przepisy:

  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
  • rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów na liniach kolejowych.

Urząd podejmuje podobne działania po to, by podnieść poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego, pogłębić wiedzę uczestników rynku kolejowego o bezpieczeństwie systemu kolejowego oraz o zasadach i celu zgłaszania zdarzeń kolejowych Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych.

 

do góry