Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Pobierz wzór metryki przejazdu kolejowo–drogowego/przejścia – nowe rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie

16.11.2015

Uprzejmie informujemy, że 30 października 2015 r., w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1744 został ogłoszony nowy tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie. Przepisy te weszły w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 14 listopada 2015 r.

W związku z powyższymi zmianami, zamieszczamy ogłoszony tekst rozporządzenia, wraz z edytowalną wersją załącznika nr 2 – „Metryka przejazdu kolejowo-drogowego/przejścia”.

do góry