Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nieprawidłowości w systemie zarządzania bezpieczeństwem spółki DOLKOM

13.11.2015

Prezes UTK nakazał przewoźnikowi kolejowemu Dolnośląskiemu Przedsiębiorstwu Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM usunięcie nieprawidłowości w systemie  zarządzania bezpieczeństwem SMS.

Naruszenie przepisów polegało na nienależytym stosowaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem, w tym m.in. na:  

 • eksploatowaniu pojazdów kolejowych bez nadanego europejskiego numeru pojazdu (EVN) i zatwierdzonej dokumentacji systemu utrzymania (DSU),
 • nieprzestrzeganiu cykli utrzymania, które wynikają z DSU,
 • niedokumentowaniu czynności związanych z utrzymaniem pojazdów kolejowych zgodnie z wymaganiami zawartymi w DSU,
 • braku nadzoru nad przestrzeganiem terminów badań lekarskich pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i  bezpieczeństwem ruchu kolejowego,
 • braku nadzoru nad dokumentacją związaną z uprawnieniami pracowników zatrudnionych na stanowiskach kolejowych,
 • braku nadzoru nad terminowym przeprowadzeniem egzaminów okresowych,
 • braku rejestrowania i analizowania zdarzeń, które mogą doprowadzić do  wypadku,
 • niewłaściwie funkcjonującym systemie audytów wewnętrznych.

Nieprawidłowości naruszały przepisy:

 • rozporządzenia Komisji (UE) nr 1158/2010 z 9 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych certyfikatów bezpieczeństwa,
 • ustawy o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem,
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych,
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych,
 • procedur SMS oraz instrukcji wewnętrznych.

W wyniku działań UTK przewoźnik ma przeanalizować możliwość występowania nieprawidłowości w innych obszarach i procesach SMS, a w przypadku ich potwierdzenia natychmiast je usunąć.

Celem działań urzędu jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

do góry