Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ograniczenia eksploatacyjne na liniach kolejowych Zebrzydowice – Cieszyn oraz Katowice - Zwardoń

09.11.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadził kontrolę na przejazdach kolejowo-drogowych kategorii „C” (z samoczynną sygnalizacją świetlną) i „D” (bez rogatek i półrogatek oraz bez samoczynnej sygnalizacji świetlnej), znajdujących się na liniach kolejowych nr 90 Zebrzydowice-Cieszyn oraz nr 139 Katowice-Zwardoń. Stwierdził nieprawidłowości mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Nakazał zarządcy infrastruktury, spółce PKP Polskie Linie Kolejowe wprowadzenie ograniczeń eksploatacyjnych.

Naruszenie przepisów dotyczyło m.in.:

 • zastosowania niewłaściwej kategorii przejazdów, tj. nieadekwatnych zabezpieczeń w stosunku do natężenia ruchu,
 • braku znaków pionowych i poziomych,
 • nieprawidłowego usytuowania wskaźników kolejowych,
 • braku odpowiedniej widoczności na przejazdach,
 • uszkodzeń płyt przejazdowych,
 • braku wygrodzenia przejazdów,
 • nieprawidłowego prowadzenia metryk przejazdów,
 • usytuowania drzew i krzewów w odległości powodującej zagrożenie bezpieczeństwa ruchu,
 • eksploatowania toru kolejowego z brakującymi złączkami,  
 • eksploatowania toru kolejowego z podsypką w bardzo złym stanie technicznym,
 • braku elementów systemu przytwierdzenia szyn do podkładów drewnianych,
 • zanieczyszczeniu podsypki, w tym znajdującej się roślinności na ławach torowiska oraz w rowach odwadniających,
 • nieskuteczności działań służb nadzoru i kontroli wewnętrznej zarządcy infrastruktury kolejowej.

Decyzje Prezesa UTK wprowadzające ograniczenia eksploatacyjne podlegają natychmiastowej wykonalności. W przypadku ich niewykonania Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5 tys. euro za każdy dzień zwłoki. 
Celem działań urzędu jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników przejazdów kolejowo-drogowych. W 2014 i 2015 r. Prezes UTK włączył kontrole bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych do priorytetów nadzorczych. W Polsce jest ok. 15 tys. przejazdów, w 2014 r. skontrolowano 235 z nich, a od stycznia do września 2015 r. 377.

do góry