Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Obejrzyj ON-LINE: Seminarium pt. „System szkolenia i egzaminowania maszynistów i kandydatów na maszynistów w Holandii” - dziś o godz. 10:00

05.11.2015

Organizatorem seminarium jest Urząd Transportu Kolejowego przy udziale Ministerstwa Infrastruktury i Środowiska Królestwa Niderlandów oraz firmy Panteia z siedzibą w Zoetermeer w Holandii. Do udziału w seminarium zostali zaproszeni przedstawiciele holenderskich organizacji zaangażowanych w proces szkolenia i egzaminowania maszynistów tj. ośrodka egzaminującego – Veiligheid & Vakmanschap Railvervoer oraz ośrodka szkolenia STC – Group.

Agenda seminarium

10:00-11:00 – otwarcie seminarium – przedstawienie zagadnień tematycznych seminarium, określenie celu seminarium, z uwzględnieniem korzyści dla uczestników. Słowo wstępne przedstawiciela holenderskiego Ministerstwa Transportu i Środowiska na temat europejskiego systemu transportu i sposobu jego implementacji do systemu holenderskiego, w szczególności omówienie dyrektyw unijnych, przedstawienie propozycji zmian obowiązującego systemu szkolenia i egzaminowania w Polsce;

11:00-11:45 – prezentacja przygotowana przez Dyrektora Ośrodka Veiligheid & Vakmanschap Railvervoer egzaminującego maszynistów oraz kandydatów na maszynistów na temat współpracy pomiędzy podmiotami rynku kolejowego, a ośrodkiem egzaminującym działającym na zlecenie holenderskiego Ministerstwa Transportu i Środowiska;

11:45-12:00 – pytania uczestników;

12:00-13:00 – przerwa na lunch;

13:00-14:15 – opis procesu szkolenia maszynistów na przykładzie ośrodka szkolenia STC – Group;

14:15-15:30 – omówienie obecnego procesu egzaminowania maszynistów w Holandii. Prezentacja części praktycznej egzaminu (materiał video);

15:30-16:00 – panel dyskusyjny z udziałem Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Kolejowego Michała Zięby w dniu 4 listopada oraz Wiceprezesa Urzędu Transportu Kolejowego Ignacego Góry w dniu 5 listopada;

16:00-16:15 (16:30) – podsumowanie seminarium - przedstawienie wniosków.

Jednym z głównych celów seminarium jest przedstawienie ram prawnych funkcjonowania ośrodków szkolenia oraz podmiotu egzaminującego w Holandii, a także omówienie relacji zachodzących między nimi oraz form współpracy podmiotów uczestniczących w procesie szkolenia maszynistów. Podczas seminarium zostaną zaprezentowane zagadnienia będące przedmiotem holenderskich egzaminów dla maszynistów oraz film z części praktycznej takich egzaminów.

 

 

do góry