Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK nakazał usunięcie nieprawidłowości związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego na linii kolejowej nr 570 Psary-Starzyny

04.11.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadził kontrolę na linii nr 570 Psary – Starzyny. W rezultacie postępowania administracyjnego stwierdził, że warunki techniczne i organizacyjne nie zapewniają bezpieczeństwa w prowadzeniu ruchu kolejowego i nakazał zarządcy infrastruktury spółce PKP Polskie Linie Kolejowe usunięcie nieprawidłowości.

Nieprawidłowość polegała na błędnych wskazaniach ostatniego semafora samoczynnej blokady liniowej, które umożliwiały jazdę z największą dozwoloną prędkością, podczas gdy wskazania semafora wjazdowego w Starzynach informowały o jeździe z prędkością nieprzekraczającą 100 km/h, a potem z największą dozwoloną.

Naruszono przepisy:

  • ustawy o transporcie kolejowym,
  • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji,
  • Instrukcji sygnalizacji.

W wyniku działań Prezes UTK:

  • nakazał usunięcie nieprawidłowości do 30 czerwca 2016 roku,
  • w przypadku niewykonania decyzji w wyznaczonym terminie, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nałoży karę pieniężną wysokości do 5 tys. euro za każdy dzień zwłoki w jej wykonaniu.

Celem działań urzędu jest:

  • zwiększenie bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego,
  • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego w zakresie utrzymania i eksploatacji infrastruktury kolejowej.
do góry