Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ograniczenia eksploatacyjne na bocznicy kolejowej w Dąbrowie Górniczej Strzemieszycach

02.11.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadził kontrolę spółki Autoterminal Śląsk Logistics, która jest użytkownikiem bocznicy w Dąbrowie Górniczej Strzemieszycach na linii kolejowej Tunel-Sosnowiec Główny. W wyniku kontroli nakazał określenie koniecznych ograniczeń eksploatacyjnych i natychmiastowe ich wprowadzenie na bocznicy.

Naruszenie przepisów polegało m.in. na:

  • niespójności regulaminu bocznicy kolejowej ze świadectwem bezpieczeństwa,
  • eksploatowaniu toru kolejowego z brakującymi złączkami,
  • eksploatowaniu toru kolejowego ze zużytymi biologicznie podkładami drewnianymi oraz pękniętymi podkładami betonowymi,
  • złym stanie podsypki,
  • niewykonywaniu badań diagnostycznych nawierzchni,
  • niewykonywaniu obchodów torów,
  • braku książki kontroli obchodów torów oraz książki kontroli stanu toru,
  • braku badań technicznych rozjazdów,
  • nieprawidłowym oznakowaniu oraz zanieczyszczonych żłobkach na przejazdach kolejowo-drogowych.

W przypadku niewykonania decyzji, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nałoży na Spółkę karę pieniężną w wysokości do 5 tys. euro za każdy dzień zwłoki.

do góry