Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Koleje Śląskie zostały zobowiązane do opracowania procedur dla drużyn pociągowych

02.11.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadził kontrolę w pociągach spółki Koleje Śląskie. Stwierdzono, że przewoźnik m.in. nie opracował i nie wdrożył procedur dla drużyn pociągowych w sytuacjach, gdy długość pojazdu kolejowego przekracza długość peronu (np. przystanek osobowy Będzin Ksawera). Pasażerowie, ponieważ brakowało odpowiednich procedur, mogli opuszczać pociąg w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Ponadto w kontrolowanych pociągach stwierdzono, że blokady drzwi wejściowych nie działają sprawnie, nie ma młotków bezpieczeństwa w wyznaczonych miejscach, brakuje też oznakowania wyjść ewakuacyjnych.

Nieprawidłowości te naruszały przepisy:

  • ustawy o transporcie kolejowym,
  • prawa przewozowego,
  • rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 3 stycznia 2013 r. w sprawie prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych.

Prezes UTK nakazał natychmiastowe usunięcie nieprawidłowości oraz opracowanie procedur postępowania dla drużyn pociągowych.

Urząd dąży do:

  • zwiększenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
  • zwiększenia bezpieczeństwa podróżnych.
do góry