Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ograniczenia eksploatacyjne na przejazdach kolejowo-drogowych na liniach Warszawa - Dorohusk oraz Kraków - Medyka

30.10.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadził kontrolę przejazdów kolejowo-drogowych na liniach nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk oraz nr 91 Kraków Główny Osobowy – Medyka, zarządzanych przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe. W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego, nakazano zarządcy infrastruktury wskazanie oraz wprowadzenie na tych liniach ograniczeń eksploatacyjnych.

Naruszenie przepisów na linii kolejowej nr 7 dotyczyło przejazdów kolejowych kategorii „D” (bez rogatek i półrogatek oraz bez samoczynnej sygnalizacji świetlnej). Polegało m.in. na :

  • nieaktualnych danych dotyczących iloczynów ruchu w metrykach przejazdów,
  • nieusunięciu nieprawidłowości zawartych w protokołach kontroli przejazdów i badania technicznego,
  • błędnym wypełnianiu metryk przejazdów, niezgodności danych zawartych w metrykach ze stanem faktycznym,
  • braku prawidłowego oznakowania.

Naruszenie przepisów na linii kolejowej nr 91 dotyczyło przejazdów kolejowych kategorii „A” (z rogatkami oraz z obsługą na miejscu) i „C” (z samoczynną sygnalizacją świetlną). Polegało m.in. na:

  • degradacji nawierzchni i płyt przejazdowych,
  • zanieczyszczonych żłobkach,
  • braku skutecznego dozorowania przejazdów,
  • nieprawidłowym oznakowaniu,
  • błędnym wypełnianiu metryk przejazdów oraz niezgodności danych w nich zawartych.

Nakazano natychmiastowe wprowadzenie przez zarządcę ograniczeń eksploatacyjnych. W przypadku niewykonania decyzji w terminie, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5 tys. euro za każdy dzień zwłoki.

W 2014 i 2015 r. Prezes UTK włączył kontrole bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych do priorytetów nadzorczych. W Polsce jest ok. 15 tys. przejazdów, w 2014 r. skontrolowano 235 z nich, a od stycznia do września 2015 r. 377.

do góry