Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie Prezesa UTK z kolejowymi przewoźnikami towarów.

11.02.2011

W dniu 10 lutego 2011 roku w Warszawie, z inicjatywy Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, odbyło się spotkanie "okrągłego stołu" kolejowych przewoźników towarów . Na zaproszenie Prezesa UTK przybyli przedstawiciele kilkudziesięciu przedsiębiorstw działających w obszarze przewozów towarowych na terenie kraju.

Gości przywitali Krzysztof Jaroszyński i  Krzysztof Dyl. Przewoźnicy przedstawiali najważniejsze problemy branży. Dyskusja była bardzo ożywiona i przebiegała w rzeczowej atmosferze. Uczestnicy zgłaszali pod adresem Urzędu konkretne postulaty i przedstawiali propozycje rozwiązywania problemów. Najczęściej poruszanymi tematami były: zły stan infrastruktury, brak stabilizacji wysokości stawek dostępu do infrastruktury, kwestia równouprawnienia w korzystaniu z infrastruktury punktowej, oraz w mniejszym stopniu problemy techniczne i usprawnienie procedur. Niezwykle budująca w wystąpieniach przewoźników była autentyczna troska o stan polskich kolei, co podkreślił w słowie końcowym Prezes Jaroszyński. Prezes UTK zapowiedział stworzenie listy postulatów i wniosków z dyskusji "okrągłego stołu", która będzie podstawą do działań Urzędu w tym zakresie.

do góry