Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Rekomendacje ERA w zakresie uznania egzaminatorów i wspólnych kryteriów odnośnie organizacji egzaminów zgodnie z treścią Dyrektywy 2007/59/WE.

11.02.2011

Urząd Transportu Kolejowego informuje, iż Europejska Agencja Kolejowa skierowała do Komisji Europejskiej Rekomendacje w zakresie uznawania egzaminatorów i wspólnych kryteriów organizacji egzaminów zgodnie z treścią Dyrektywy 2007/59/WE.

W przypadku przyjęcia ww. Rekomendacji przez przedstawicieli ministerstw właściwych w sprawach transportu, podczas najbliższego posiedzenia Komitetu ds. Interoperacyjności i Bezpieczeństwa Kolei (RISC), zaplanowanego na marzec br., opublikowana zostanie ostateczna wersja dokumentu w formie rozporządzenia lub decyzji KE.

do góry