Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie Urzędu Transportu Kolejowego z Urzędem Lotnictwa Cywilnego w sprawie bezpieczeństwa transportu

27.10.2015

27 października 2015 r. podczas konferencji "Bezpieczeństwo w Lotnictwie Cywilnym" zorganizowanej przez Urząd Lotnictwa Cywilnego we współpracy i w siedzibie Uczelni Łazarskiego w Warszawie Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zawarł z Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego porozumienie w sprawie współpracy w zakresie bezpieczeństwa w transporcie lotniczym i kolejowym w Polsce.

Prezes UTK Krzysztof Dyl i Wiceprezes ULC Maciej Kozłowski

Strony porozumienia zobowiązały się do wymiany informacji o aktualnie wdrażanych procedurach nadzoru nad bezpieczeństwem transportu kolejowego i lotniczego, a także do wzajemnego informowania się o narzędziach nadzoru, w której to dziedzinie UTK ma już duże doświadczenie, oraz o skuteczności tych narzędzi.

W wyniku porozumienia oba Urzędy uzyskają wzajemny dostęp do baz danych związanych ze zdarzeniami lotniczymi i kolejowymi, udostępnią posiadane analizy bezpieczeństwa i płynące z nich wnioski, a także modele szacowania ryzyka, podzielą się również materiałami szkoleniowymi z zakresu zarządzania bezpieczeństwem.

 

do góry