Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK zatwierdził stawki za dostęp do infrastruktury kolejowej spółki PKP PLK

27.10.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zatwierdził stawki jednostkowe opłaty podstawowej i opłat dodatkowych za korzystanie przez przewoźników kolejowych z infrastruktury kolejowej zarządzanej przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe na rozkład jazdy pociągów 2015/2016, obowiązujący od 13 grudnia 2015 r., tj.:

I. stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej, o których mowa w art. 33 ust. 3a pkt 1 ustawy o transporcie kolejowym,

II. stawki jednostkowe opłaty podstawowej za dostęp do urządzeń związanych z obsługą pociągów, o których mowa w art. 33 ust. 3a pkt 2 ustawy o transporcie kolejowym.

III. stawki jednostkowe opłat dodatkowych, o których mowa w art. 33 ust. 11 ustawy o transporcie kolejowym.

Prezes UTK wydał decyzję zgodną z wnioskiem zarządcy i zatwierdził przedłożone stawki jednostkowe opłaty podstawowej i opłat dodatkowych, zgodnie z art. 33 ust. 8 ustawy o transporcie kolejowym, ponieważ ich kalkulacja była zgodna z zasadami, o których mowa w art. 33 ust. 2-6 oraz przepisami rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z 16 czerwca 2014 r. w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej, a także z przepisami rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/909 z 12 czerwca 2015 r. w sprawie zasad obliczania kosztów, które są ponoszone bezpośrednio jako rezultat przejazdu pociągu.

 

 

do góry