Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium pt. „System szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów w Holandii”

23.10.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego informuje o jednodniowym, bezpłatnym seminarium pod tytułem: „System szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów w Holandii”, które odbędzie się dwukrotnie: 4 listopada 2015 r. oraz 5 listopada 2015 r. w godz. 10:00-16:30, w siedzibie UTK w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 134.

Organizatorem seminarium jest Urząd Transportu Kolejowego przy udziale Ministerstwa Infrastruktury i Środowiska Królestwa Niderlandów oraz firmy Panteia z siedzibą w Zoetermeer w Holandii. Do udziału w seminarium zostali zaproszeni przedstawiciele holenderskich organizacji zaangażowanych w szkolenie i egzaminowanie maszynistów tj. ośrodka egzaminującego – Veiligheid & Vakmanschap Railvervoer oraz ośrodka szkolenia STC – Group.

Seminarium adresowane jest w szczególności do podmiotów uczestniczących w szkoleniu i egzaminowaniu maszynistów oraz kandydatów na maszynistów lecz również do przewoźników kolejowych.

Program seminarium

10:00-11:00 – otwarcie seminarium – przedstawienie zagadnień tematycznych seminarium. Słowo wstępne wygłosi przedstawiciel holenderskiego Ministerstwa Transportu i Środowiska, który omówi m.in. dyrektywy unijne; 

11:00-11:45 – prezentacja przygotowana przez Dyrektora Ośrodka Veiligheid & Vakmanschap Railvervoer egzaminującego maszynistów oraz kandydatów na maszynistów na temat współpracy pomiędzy podmiotami rynku kolejowego, a ośrodkiem egzaminującym działającym na zlecenie holenderskiego Ministerstwa Transportu i Środowiska;

11:45-12:00 – pytania uczestników;

12:00-13:00 – przerwa na lunch;

13:00-14:15 – opis szkolenia maszynistów na przykładzie ośrodka szkolenia STC – Group;

14:15-15:30 – omówienie obecnego procesu egzaminowania maszynistów w Holandii. Prezentacja części praktycznej egzaminu (materiał video);

15:30-16:00 – panel dyskusyjny z udziałem Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Kolejowego, Michała Zięby (4 listopada) oraz Wiceprezesa Urzędu Transportu Kolejowego, Ignacego Góry (5 listopada);

16:00-16:15 (16:30) – podsumowanie seminarium - przedstawienie wniosków.

Jednym z głównych celów seminarium jest przedstawienie ram prawnych funkcjonowania ośrodków szkolenia oraz podmiotu egzaminującego w Holandii, omówienie relacji zachodzących między nimi, a także form współpracy podmiotów uczestniczących w szkoleniu maszynistów.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 28.10.br. na adres: slawomir.biernacik@utk.gov.pl

 

 

do góry