Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zarządca PKP PLK zobowiązany do natychmiastowego wprowadzenia ograniczeń eksploatacyjnych na stacji granicznej Muszyna

23.10.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadził kontrolę na stacji granicznej Muszyna położonej na liniach kolejowych nr 96 Tarnów – Leluchów oraz nr 105 Muszyna – Krynica. Stwierdził  nieprawidłowości mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego.

Nieprawidłowości polegały m.in. na:

  • niezgodności zapisów Regulaminu technicznego stacji Muszyna z Miejscowym Porozumieniem Granicznym,
  • odstawianiu wagonów z towarami niebezpiecznymi na tory w złym stanie technicznym,
  • nieprzedstawieniu rocznego harmonogramu badań diagnostycznych rozjazdów na rok 2015,
  • niewykonaniu niezbędnych zabiegów konserwacyjnych i utrzymaniowych torów głównych zasadniczych oraz torów głównych dodatkowych,
  • niewykonaniu niezbędnych robót konserwacyjnych i napraw rozjazdów .

Prezes UTK nakazał wprowadzenie przez zarządcę PKP Polskie Linie Kolejowe ograniczeń eksploatacyjnych. W przypadku niewykonania decyzji w trybie natychmiastowym, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5 tys. euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji. Decyzje Prezesa UTK wprowadzające ograniczenia eksploatacyjne podlegają natychmiastowej wykonalności.

Celem działania urzędu jest natychmiastowe zapewnienie bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego.

  • Fot. 1 Zarośnięty tor
  • Fot. 2 Spróchniały podkład
  • Fot. 3 Zarośnięty tor przeznaczony do odstawiania wagonów z towarami niebezpiecznymi
  • Fot. 4 Stan podkładów i podsypki
Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry