Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Drugie warsztaty systemów zarządzania – zapraszamy 6 listopada 2015 roku

30.10.2015

Ze względu na zainteresowanie ze strony przedsiębiorców funkcjonujących na rynku kolejowym informujemy, że 6 listopada 2015 roku w siedzibie UTK w Warszawie odbędą się drugie warsztaty systemów zarządzania.

Podczas najbliższego spotkania zostaną omówione następujące tematy:

 • nadzór Prezesa UTK nad bocznicami kolejowymi,
 • nadzór Prezesa UTK nad przejazdami kolejowo-drogowymi,
 • praca Komisji egzaminacyjnej w związku z rozporządzeniem z 30 grudnia 2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych.

Program drugich warsztatów systemów zarządzania:

Lp.

Czas

Temat

Dodatkowy opis

1.

10:00 – 10:05

Wprowadzenie – przywitanie uczestników spotkania

 

2.

10:05 – 11:45

Nadzór Prezesa UTK nad bocznicami kolejowymi

 1. Wymagania formalne kontroli.
 2. Zakres kontroli użytkownika bocznicy.
 3. Nieprawidłowości stwierdzane podczas kontroli.

3.

11:45 – 12:00

Przerwa

 

4.

12:00 – 13:30

Nadzór Prezesa UTK
nad przejazdami kolejowo-drogowymi

 1. Analiza bezpieczeństwa.
 2. Tryb przeprowadzania kontroli.
 3. Nieprawidłowości związane
  z przejazdami oraz ich odzwierciedlenie w wymaganiach przepisów Wspólnotowych (SMS), krajowych i wewnętrznych.
 4. Przegląd projektu nowego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych lub bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie oraz warunków technicznych użytkowania tych obiektów.

5.

13:30 – 14:00

Przerwa

 

6.

14:00 – 15:30

Praca Komisji egzaminacyjnej w odniesieniu do rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych

 1. Tryb pracy komisji egzaminacyjnej.
 2. Najczęściej występujące nieprawidłowości w pracach komisji egzaminacyjnych stwierdzone podczas kontroli Prezesa UTK.
 3. Dyskusja – odpowiedź na pytania dotyczące kwestii związanych z pracami komisji egzaminacyjnych.

7.

15:30 – 16:00

Dyskusja

 

Celem warsztatów jest:

 • podniesienie bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • ciągłe doskonalenie posiadanych przez przewoźników kolejowych oraz zarządców infrastruktury systemów zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem,
 • nawiązanie współpracy z podmiotami działającymi na rynku kolejowym w zakresie wymiany informacji i doświadczeń dotyczących nadzoru nad bezpieczeństwem i funkcjonowaniem rynku kolejowego.

Podczas spotkań poruszane będą również aktualne kwestie związane z bezpieczeństwem, które pojawiły się w bieżących analizach i wynikach prowadzonych przez Prezesa UTK kontroli.

Szczegółowe informacje dotyczące warsztatów znajdą się tutaj.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, istnieje możliwość obejrzenia warsztatów na Youtube. Link do transmisji opublikujemy 6 listopada 2015 r. na stronie internetowej urzędu w zakładce „aktualności”.

 

do góry