Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Drzewa na torze kolejowym na linii Tarnowskie Góry – Opole Główne

20.10.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadził kontrolę stanu technicznego linii kolejowej nr 144 Tarnowskie Góry – Opole Główne. Stwierdził, że zarządca linii, spółka PKP Polskie Linie Kolejowe naruszyła przepisy o usytuowaniu drzew i krzewów w sąsiedztwie linii kolejowej.

Nieprawidłowości polegały na niewłaściwym utrzymaniu nawierzchni torowej oraz gruntów w sąsiedztwie linii. Stwierdzono m.in. że:

 • na torowisku i w rowach odwadniających występuje roślinność,
 • drzewa i krzewy zasłaniają znaki.

Naruszono następujące przepisy:

 • ustawę z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 1169.2010 z 10 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych autoryzacji bezpieczeństwa,
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowych, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych,
 • wewnętrzne PKP PLK.

Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie nieprawidłowości.

Urząd ma na celu:

 • ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządców infrastruktury,
 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
 • Fot 1. Nieprawidłowe utrzymanie gruntów w sąsiedztwie linii kolejowej
 • Fot 2. Nieprawidłowe utrzymanie nawierzchni torowej
 • Fot 3. Drzewa rosnące między torami
Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry