Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Naruszenie przepisów na stacjach Łódź Kaliska, Łódź Żabieniec i Zgierz

16.10.2015

Prezes UTK przeprowadził kontrolę na stacjach Łódź Kaliska, Łódź Żabieniec i Zgierz na linii kolejowej nr 15 Bednary – Łódź Kaliska. Stwierdził, ze PKP Polskie Linie Kolejowe - Zakład Linii Kolejowych w Łodzi naruszyły przepisy dotyczące nadzoru nad stanem infrastruktury oraz jej utrzymaniem.

Naruszenie przepisów polegało m.in. na:

 • niewykonaniu robót i prac zaleconych po badaniach diagnostycznych oraz pomiarach torów i rozjazdów przeprowadzonych w 2014 i 2015 roku,
 • niewprowadzeniu ograniczeń prędkości na linii,  
 • nieprzeprowadzeniu oceny ryzyka związanego z dalszą eksploatacją infrastruktury z dotychczasowymi parametrami prędkości,
 • niepodjęciu działał eliminujących „dzikie przejścia” przez tory.

Naruszone przez zarządcę przepisy:

 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • przepisy i dokumenty wewnętrzne zarządcy, w tym system zarządzania bezpieczeństwem (SMS).

Prezes UTK nakazał natychmiastowe usunięcie nieprawidłowości i sprawdzenie czy nie występują one w innych lokalizacjach.

Cel działań:

 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • eliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z brakiem należytego utrzymania infrastruktury kolejowej,
 • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
 • Stan techniczny toru głównego zasadniczego na stacji Zgierz
 • Stan techniczny toru stacyjnego na stacji Zgierz
 • Stan podkładów na przejściu między rozjazdami na stacji Zgierz
Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry