Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zły stan infrastruktury kolejowej na stacjach oraz przejazdach linii nr 16 Łódź Widzew – Kutno

13.10.2015

W dniach 31 sierpnia – 7 września 2015 r. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadził kontrolę utrzymania infrastruktury, stanu technicznego i  klasyfikacji skrzyżowań linii kolejowych z drogami publicznymi na linii kolejowej nr 16 Łódź Widzew-Kutno. Szczególną uwagę zwrócono na przejazdy, na których doszło wcześniej do niebezpiecznych zdarzeń.

Stwierdzono, że zarządca infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe-Zakład Linii Kolejowych w Łodzi, narusza przepisy na stacjach Ozorków, Chociszew i Łęczyca.  

W szczególności:

 • nie zostały wykonane roboty zalecone po pomiarach torów w 2014 r. oraz nie przeprowadzono analizy ryzyka związanego z utrzymywaniem na linii dotychczasowych prędkości,
 • nie zostały wymienione szyny,
 • na przejazdach kategorii D (bez rogatek, półrogatek oraz bez samoczynnej sygnalizacji świetlnej) stosowano nieprawidłowe oznakowanie, ponadto obniżone były płyty przejazdowe w stosunku do powierzchni tocznej główki szyny, zanieczyszczone żłobki, uszkodzona droga dojazdowa, nie naniesiono znaków poziomych, a słupki wygrodzenia na dojazdach były przechylone i niewidoczne dla kierowców.  

Naruszone przez zarządcę przepisy:

 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • dokumenty wewnętrzne PKP PLK, w tym system zarządzania bezpieczeństwem.

Prezes UTK:

 • nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • nakazał analizę występowania analogicznych nieprawidłowości w innych lokalizacjach oraz w przypadku ich potwierdzenia natychmiastowe usunięcie,
 • wniósł o podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym systemem zarządzania bezpieczeństwem SMS, które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością autoryzowanego zarządcy.

Cel działań:

 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego, w tym na przejazdach,
 • eliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z brakiem należytego utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządcę,
 • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

W 2014 i 2015 r. Prezes UTK włączył kontrole bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych do priorytetów nadzorczych. W Polsce jest ok. 15 tys. przejazdów, w 2014 r. skontrolowano 235 z nich, a od stycznia do sierpnia 2015 r. 324.

 • Nierówności za rozjazdem na stacji Łęczyca
 • Stan podkładów na stacji Łęczyca oraz na stacji Ozorków
 • Stan podkładów na stacji Łęczyca oraz na stacji Ozorków
 • Zaniżone płyty boczne na przejeździe
 • Zaniżone płyty boczne na przejeździe
Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry