Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nieprawidłowości na przejazdach kolejowo-drogowych na liniach nr 204 Malbork – Braniewo i nr 220 Olsztyn - Bogaczewo

09.10.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w ramach działań nadzorczych nad stanem technicznym,  utrzymaniem i bezpieczeństwem na przejazdach kolejowo-drogowych skontrolował przejazdy kategorii „D” (bez rogatek i półrogatek oraz bez samoczynnej sygnalizacji świetlnej) na liniach kolejowych nr 204 Malbork–Braniewo oraz nr 220 Olsztyn–Bogaczewo.

Na podstawie ustaleń oraz zgromadzonych w trakcie kontroli dowodów stwierdzono nieprawidłowości oraz naruszenia obowiązujących przepisów polegające m. in. na:

 • niekompletnym lub niewłaściwym oznakowaniu poziomym i pionowym,
 • niezachowaniu warunków widoczności na przejazdach,
 • usytuowaniu drzew i krzewów w odległości mniejszej niż 15 metrów od osi toru, utrudniających widoczność na przejazdach,
 • niewłaściwej nawierzchni drogowej,
 • braku słupków prowadzących (pachołków), ustawionych z obu stron drogi na dojazdach do przejazdów,
 • zanieczyszczonej podsypce toru,
 • niezgodności danych zawartych w metrykach przejazdów ze stanem faktycznym,
 • nieaktualnych zapisach w metrykach przejazdów,
 • nieterminowym wykonywaniu diagnostyki przejazdów.

W wyniku działań Prezes UTK:

 • nakazał zarządcy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, sprawdzenie i analizę ewentualnego występowania analogicznych nieprawidłowości w innych lokalizacjach.

Cel przeprowadzanych działań nadzorczych:

 • podniesienie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej,
 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz drogowego na przejazdach,
 • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

W 2014 i 2015 r. Prezes UTK włączył kontrole bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych do priorytetów nadzorczych. W Polsce jest ok. 15 tys. przejazdów, w 2014 r. skontrolowano 235 z nich, a od stycznia do sierpnia 2015 r. 324.

 • Fot.1 Oznakowanie pionowe niewidoczne od strony drogi
 • Fot.2 Oznakowanie pionowe niewidoczne oraz zbyt oddalone od drogi
Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry