Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK zobowiązał PKP PLK do wprowadzenia ograniczeń eksploatacyjnych na przejeździe kolejowym na linii nr 140 Katowice Ligota-Nędza

08.10.2015

Urząd Transportu Kolejowego przeprowadził kontrolę na przejeździe kategorii C (z samoczynną sygnalizacją świetlną) na linii kolejowej nr 140 Katowice Ligota-Nędza. Stwierdzono nieprawidłowości mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego. W związku z tym Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury wskazanie oraz wprowadzenie ograniczeń eksploatacyjnych na tym przejeździe.

Nieprawidłowości polegały m.in. na:

  • przekroczeniu dopuszczalnych wartości iloczynu ruchu, kwalifikujących przejazd do wyższej kategorii B (z samoczynną sygnalizacją świetlną i półrogatkami),
  • ograniczeniu widoczności znaków drogowych oraz ich niewłaściwym usytuowaniu,
  • braku pachołków (wygrodzenia) na dojeździe do przejazdu,
  • nieprawidłowym prowadzeniu metryki przejazdu – zamieszczaniu informacji  niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych i niewłaściwie aktualizowanych,
  • dokonywaniu zmian zapisów w metryce przejazdu bez porozumienia z właściwym zarządcą drogi i komendantem wojewódzkim Policji,
  • nieskutecznym działaniu odpowiednich organów nadzoru i kontroli zarządcy infrastruktury kolejowej na przejeździe.

Wyniki działań:

  • Prezes UTK nakazał natychmiastowe wprowadzenie przez zarządcę ograniczeń eksploatacyjnych,

W przypadku niewykonania decyzji w trybie natychmiastowym, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5 tys. euro za każdy dzień zwłoki.

Cel działania:                                                                     

  • zapewnienie bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego.

W 2014 i 2015 r. Prezes UTK włączył kontrole bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych do priorytetów nadzorczych. W Polsce jest ok. 15 tys. przejazdów, w 2014 r. skontrolowano 235 z nich, a od stycznia do sierpnia 2015 r. 324.

Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry