Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zły stan infrastruktury kolejowej na stacji Czeremcha

07.10.2015

W dniach 17-19 sierpnia 2015 r. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadził kontrolę utrzymania infrastruktury kolejowej wykorzystywanej do przewozu towarów niebezpiecznych na stacji Czeremcha. Podczas niej stwierdził naruszenie przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku, przepisów dotyczących nadzoru nad stanem infrastruktury.  

Naruszenie przepisów polegało m.in. na:

 • nie zostały wykonane roboty zalecone po badaniach diagnostycznych przeprowadzonych w 2014 r.
 • nie zostały wykonane roboty zalecone po badaniach technicznych przeprowadzonych w marcu 2015 r., dotyczących rozjazdów i wstawek między rozjazdami,
 • na przejeździe kategorii „D” (bez rogatek i półrogatek oraz bez samoczynnej sygnalizacji świetlnej) linii nr 31 na stacji Czeremcha nie zostały wykonane roboty zalecone po badaniach diagnostycznych przeprowadzonych w październiku 2014 r.

Naruszone przez zarządcę przepisy:

 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • dokumenty wewnętrzne PKP PLK, w tym System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS Safety Management System).

W wyniku działań Prezes UTK:

 • nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • nakazał dokonanie analizy występowania analogicznych nieprawidłowości w innych lokalizacjach oraz w przypadku ich potwierdzenia natychmiastowe usunięcie,
 • wniósł o podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym SMS, które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością autoryzowanego zarządcy.

Cel działań:

 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • eliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z brakiem należytego utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządcę,
 • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

W 2014 i 2015 r. Prezes UTK włączył kontrole bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych do priorytetów nadzorczych. W Polsce jest ok. 15 tys. przejazdów, w 2014 r. skontrolowano 235 z nich, a od stycznia do sierpnia 2015 r. 324.

 

 • Stan techniczny podkładów w torze nr 2 na stacji Czeremcha, obok stan wymienianych podkładów
 • Stan techniczny podkładów w torze nr 2 na stacji Czeremcha, obok stan wymienianych podkładów
 • Stan techniczny podrozjazdnic w rozjeździe nr 8 i podkładów na wstawce między rozjazdami 8 i 9 na stacji Czeremcha
 • Stan techniczny podrozjazdnic w rozjeździe nr 8 i podkładów na wstawce między rozjazdami 8 i 9 na stacji Czeremcha
 • Stan techniczny płyt przejazdowych i drogi na podjeździe przejazdu kat. „D” linii nr 31 Siedlce – Siemianówka. Widok zaniżonych płyt środkowych przejazdu
 • Stan techniczny płyt przejazdowych i drogi na podjeździe przejazdu kat. „D” linii nr 31 Siedlce – Siemianówka. Widok zaniżonych płyt środkowych przejazdu
do góry