Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK nakazał spółce Transchem usunięcie nieprawidłowości dotyczących wprowadzenia systemu zarządzania bezpieczeństwem SMS

25.09.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadził kontrolę przewoźnika kolejowego, spółki Transchem w zakresie stopnia wprowadzenia oraz spełniania aktualnych wymagań prawnych zawartych w systemie zarządzania bezpieczeństwem (SMS). W jej wyniku Prezes UTK wszczął z urzędu postępowanie dotyczące stwierdzonych naruszeń przepisów prawa.

Nieprawidłowości polegały m.in. na:

 • niezapewnieniu, aby zdarzenia potencjalnie wypadkowe oraz niebezpieczne były właściwie analizowane przez przedsiębiorcę,
 • niezapewnieniu, aby wypadki, incydenty i zdarzenia potencjalnie wypadkowe były, zgodnie z przepisami, zgłaszane organom krajowym,
 • nieprawidłowym identyfikowaniu zagrożeń wynikających z prowadzonej działalności,
 • błędnym prowadzeniu oceny ryzyka.

Nieprawidłowości naruszały przepisy:

 • ustawy o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem,
 • rozporządzenia Komisji w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych certyfikatów bezpieczeństwa,
 • wewnętrzne przewoźnika, w tym procedury systemu zarządzania bezpieczeństwem.

W wyniku działań Prezes UTK:

 • decyzją administracyjną nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości do 31 października 2015 roku,
 • w przypadku niewykonania decyzji w wyznaczonym terminie, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5 tys. euro za każdy dzień zwłoki w jej wykonaniu.

Cel działań:

 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego dotyczącej bezpieczeństwa systemu kolejowego, w tym obowiązku i konieczności wprowadzenia i stosowania systemu zarządzania bezpieczeństwem.
Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry