Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrole Prezesa UTK w zakresie realizacji procesu przewozowego – nieprawidłowości w działalności podmiotu Omniloko sp. z o.o.

23.09.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego prowadząc działania nadzorcze na terenie całego kraju w pojazdach kolejowych będących w ruchu, stwierdził naruszenia przepisów bezpieczeństwa transportu kolejowego przez przedsiębiorcę Omniloko sp. z o.o.

W wyniku podjętych działań Prezes UTK stwierdził m. in. nieprawidłowości polegające na:

 • prowadzeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, polegającej na świadczeniu usług trakcyjnych, bez dokumentów uprawniających, o których mowa w art. 18 i art. 43 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • eksploatowaniu pojazdu kolejowego bez ważnego świadectwa sprawności technicznej,
 • realizowaniu przejazdu pojazdem kolejowym, który nie figuruje w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych i nie posiada nadanego nr EVN,
 • niewłaściwym rozmieszczeniu w pociągu wagonów z nieczynnymi (wyłączonymi) hamulcami.

Stwierdzone podczas kontroli przewoźnika nieprawidłowości naruszały przepisy prawa:

 • ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych,
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji.

Wyniki działań:

 • Prezes UTK w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowości nakazał natychmiastowe usunięcie wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK wyłączył z eksploatacji pojazdy kolejowe.

Cel działań:

 • wzrost standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa eksploatacji pojazdów kolejowych i bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • zwiększenie poziomu jakości usług świadczonych w transporcie kolejowym.
Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry