Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK zaprasza 30 września 2015 roku na pierwsze warsztaty systemów zarządzania – cykl bezpłatnych spotkań i szkoleń dla podmiotów kolejowych

28.09.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wychodząc naprzeciw potrzebom podmiotów funkcjonujących na rynku kolejowym organizuje serię cyklicznych, bezpłatnych szkoleń i warsztatów dla przedstawicieli rynku, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo systemu kolejowego.

Celem niniejszych spotkań jest:

  • podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
  • ciągłe doskonalenie posiadanych przez przewoźników kolejowych oraz zarządców infrastruktury systemów zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem,
  • nawiązanie współpracy w zakresie wymiany informacji i doświadczeń dotyczących nadzoru nad bezpieczeństwem i funkcjonowaniem rynku kolejowego.

Podczas spotkań poruszane będą również aktualne kwestie związane z bezpieczeństwem, wynikające z bieżących analiz i wyników prowadzonych przez Prezesa UTK kontroli.

Pierwsze warsztaty systemów zarządzania odbędą się w siedzibie UTK 30 września 2015 r. o godzinie 10:00. Podczas spotkania zostaną omówione kwestie:

  • nadzoru Prezesa UTK nad Systemami Zarządzania w transporcie kolejowym (SMS i MMS),
  • doświadczeń związanych z wdrażaniem SMS w transporcie lotniczym oraz kultura sprawiedliwego traktowania w praktyce,
  • prawidłowej klasyfikacji zdarzeń w transporcie,
  • postępowań administracyjnych Prezesa UTK w świetle prowadzonego nadzoru.

Ze względu na wyczerpanie miejsc siedzących, udział w warsztatach możliwy jest za pośrednictwem drogi elektronicznej - specjalnego kanału Youtube, który dostępny będzie w dniu szkolenia tj. 30 września 2015 r. na stronie internetowej Urzędu w zakładce Aktualności.

Poniżej znajduje się agenda spotkania:

Lp.

Czas

Temat1

Dodatkowy opis

1.

10:00 – 10:15

Wprowadzenie – przywitanie uczestników spotkania

 

2.

10:15 – 11:15

Nadzór Prezesa UTK nad Systemami Zarządzania w transporcie kolejowym (SMS i MMS)

Wytyczne w zakresie nadzoru nad Systemami Zarządzania Bezpieczeństwem w transporcie kolejowym oraz działania nadzorcze prowadzone przez Prezesa UTK

3.

11:15 – 11:30

Przerwa

 

4.

11:30 – 12:45

Doświadczenia związane z wdrażaniem SMS w transporcie lotniczym oraz kultura sprawiedliwego traktowania w praktyce

1. SMS w lotnictwie: początki, gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy;

2. Zagadnienia Just Culture w awiacji;

3. Przykłady działań z zakresu safety management.

5.

12:45 – 13:15

Dłuższa przerwa

 

6.

13:15 – 14:00

Prawidłowa klasyfikacja zdarzeń w transporcie

Istota poprawnej klasyfikacji zdarzeń jako czynnik wpływający na bezpieczeństwo w transporcie

7.

14:00 – 15:30

Postępowania administracyjne Prezesa UTK w świetle prowadzonego nadzoru

Węzłowe zagadnienia postępowania kontrolnego oraz postępowania administracyjnego. Omówienie rozstrzygnięć nadzorczych w zakresie działalności przewoźników oraz zarządców.

8.

15:30 – 16:00

Dyskusja

 

do góry