Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK zobowiązał zarządcę PKP PLK do natychmiastowego wprowadzenia ograniczeń eksploatacyjnych na przejazdach linii kolejowych nr 71 Ocice – Rzeszów oraz 74 Sobów – Stalowa Wola Rozwadów

18.09.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w wyniku kontroli oraz po stwierdzeniu nieprawidłowości mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego, nakazał zarządcy infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wskazanie oraz wprowadzenie ograniczeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych kategorii C (z samoczynną sygnalizacją świetlną) i D (bez rogatek i półrogatek oraz bez samoczynnej sygnalizacji świetlnej) na linii kolejowej nr 71 Ocice – Rzeszów, a także na przejeździe kolejowym kategorii D na linii kolejowej nr 74 Sobów – Stalowa Wola Rozwadów.

Nieprawidłowości polegały m.in. na:

 • braku pachołków na przejazdach,
 • brak znaków drogowych pionowych i poziomych,
 • niewłaściwej nawierzchni pomiędzy torami,
 • przekroczeniu dopuszczalnych wartości iloczynów ruchu - zastosowaniu nieadekwatnych zabezpieczeń do natężenia ruchu kolejowego i drogowego,
 • braku aktualnej dokumentacji technicznej zabudowanych urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej SSP,
 • niezgodności danych zawartych w metryce przejazdu ze stanem faktycznym,
 • niewłaściwym prowadzeniu metryk przejazdów,
 • braku czytelności wskaźników kolejowych,
 • niewłaściwym prowadzeniu i dokumentowaniu nieprawidłowości w protokołach diagnostycznych kontrolowanych przejazdów.

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał wprowadzenie przez zarządcę ograniczeń eksploatacyjnych,
 • decyzje Prezesa UTK wprowadzające ograniczenia eksploatacyjne podlegały natychmiastowej wykonalności,
 • w przypadku niewykonania decyzji w trybie natychmiastowym, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5 tys. euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel działania:                                                                     

 • natychmiastowe zapewnienie bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego.

W 2014 i 2015 r. Prezes UTK włączył kontrole bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych do priorytetów nadzorczych. W Polsce jest ok. 15 tys. przejazdów, w 2014 r. skontrolowano 235 z nich, a od stycznia do sierpnia 2015 r. 324.

 

 

Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry