Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nieprawidłowości w pracy komisji egzaminacyjnej potwierdzającej kwalifikacje pracowników bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego w Jastrzębskiej Spółce Kolejowej

15.09.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadził kontrolę pracy komisji egzaminacyjnej potwierdzającej kwalifikacje pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego w Jastrzębskiej Spółce Kolejowej. W wyniku kontroli stwierdził naruszenie przez Jastrzębską Spółkę Kolejową przepisów z zakresu kolejnictwa.

Naruszenie przepisów polegało m.in. na:

  • braku opracowanych zestawów pytań do części ustnej egzaminu weryfikacyjnego,
  • dopuszczeniu kandydatów do egzaminu weryfikacyjnego na podstawie niespójnej i niepełnej dokumentacji.

Naruszone przepisy prawa z zakresu kolejnictwa:

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 30 grudnia 2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych,
  • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1169/2010 z 10 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa.

W wyniku działań Prezes UTK:

  • zalecił zweryfikowanie ważności egzaminów wykonywanych przez kontrolowaną komisję egzaminacyjną, a w przypadku stwierdzenia nieważności egzaminu, odsunięcie pracowników od samodzielnego wykonywania czynności na danym stanowisku do czasu przeprowadzenia ponownego egzaminu,
  • zalecił przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w stosunku do odpowiedzialnych pracowników,
  • nakazał analizę przez przedsiębiorcę wskazanych wyżej nieprawidłowości  w przygotowaniu i realizacji szkoleń oraz egzaminowaniu, a także usunięcie wszelkich naruszeń przepisów z zakresu kolejnictwa.

Cel działań:

  • eliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z zatrudnianiem pracowników, którzy mogą nie spełniać wymagań kwalifikacyjnych,
  • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
  • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

 

do góry