Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Sąd oddalił skargę kasacyjną spółki Lotos Kolej

11.09.2015

9 września br., Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę spółki Lotos Kolej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. NSA podzielił stanowisko Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, że spółka nie ma interesu prawnego, aby uczestniczyć w postępowaniu dotyczącym nieprawidłowości w naliczaniu przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej przewoźnikom kolejowym realizującym przewozy intermodalne.

Postępowanie administracyjne wobec PKP PLK zostało wszczęte przez Prezesa UTK w  listopadzie 2011 r. Spółka Lotos Kolej twierdziła, że ponieważ złożyła skargę do urzędu na działanie PKP PLK, posiada status prawny i strony w postepowaniu. WSA oddalił skargę Lotos Kolej w kwietniu 2014 r. Stwierdził, że stroną postępowania mogła być wyłącznie spółka PKP PLK, natomiast uprawnienia takie nie przysługują przewoźnikom kolejowym, w tym również spółce Lotos Kolej.

Jednocześnie NSA oddalił skargę kasacyjną tej spółki na odmowę prawa wglądu do akt postępowania.

Obydwa orzeczenia NSA są prawomocne.

do góry