Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził nieprawidłowości w pociągu Regio spółki Przewozy Regionalne kursującym na trasie Gliwice – Brzeg – Kędzierzyn Koźle

10.09.2015

W wyniku podjętych działań nadzorczych Prezes UTK stwierdził nieprawidłowości w pociągu Regio Opolskiego Oddziału spółki Przewozy Regionalne. Polegały one m.in. na niezapewnieniu podróżnym odpowiednich warunków bezpieczeństwa i komfortu podróżowania.

Podczas kontroli przeprowadzonej 1 września  br., stwierdzono, że z powodu niesprawnej klimatyzacji temperatura wewnątrz pojazdu dochodziła do 39°C.

Wyniki działałań kontrolnych:

  • Prezes UTK ograniczył eksploatację pojazdów kolejowych niespełniających norm bezpieczeństwa i komfortu podróżowania,
  • decyzje Prezesa UTK podlegały natychmiastowej wykonalności,
  • w przypadku niewykonania decyzji Prezes UTK na podstawie art. 66 ust. 2aa ustawy o  transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5 tys. euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel działań kontrolnych:

  • zwiększenie bezpieczeństwa pasażerskich przewozów kolejowych,
  • zwiększenie jakości usług pasażerskich przewozów kolejowych,
  • poprawa konkurencyjności przewozów kolejowych względem pozostałych gałęzi transportu.
  • Temperatura w kontrolowanym pojeździe wynosiła nawet 39°C.
Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry