Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził naruszenie przez Koleje Małopolskie przepisów dotyczących systemu zarządzania bezpieczeństwem

08.09.2015

W wyniku przeprowadzonej kontroli oraz wszczętego postępowania administracyjnego, Prezes UTK stwierdził naruszenie przez przewoźnika kolejowego, spółkę Koleje Małopolskie przepisów dotyczących obowiązków przedsiębiorcy w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS- Safety Management System).

Naruszenie przepisów przez przewoźnika polegało na nienależytym stosowaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym, w tym dotyczyło niespełniania kryteriów oceny zgodności systemu poprzez m.in.:

 • nieweryfikowanie kompetencji wszystkich wykonawców i dostawców,
 • brak właściwego nadzoru nad zleconymi usługami dotyczącymi pojazdów kolejowych,
 • nieopracowanie rozwiązania systemowego dotyczącego analizy i monitorowania oświadczeń maszynistów oraz aktualizowania Krajowego Rejestru Pojazdów,
 • nieopracowanie procesu wymiany informacji na temat harmonogramów pracy maszynistów pojazdów trakcyjnych i kierowników pociągów, którzy zatrudnieni są u więcej niż jednego pracodawcy,
 • niesprawdzenie działania procesu kryzysowego poprzez symulację.

Stwierdzone nieprawidłowości naruszają przepisy:

 • ustawy o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem,
 • rozporządzenia Komisji w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych certyfikatów bezpieczeństwa,
 • wewnętrzne przewoźnika, w tym procedury systemu zarządzania bezpieczeństwem.

W wyniku działań Prezes UTK:

 • nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości do 31 października 2015 roku,
 • nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności,
 • w przypadku niewykonania decyzji w wyznaczonym terminie, na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5 tys. euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel działań:

 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego dotyczącej bezpieczeństwa systemu kolejowego, w tym obowiązku i konieczności wprowadzenia oraz stosowania systemu zarządzania bezpieczeństwem.
Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry