Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zarządca PKP PLK wykonał decyzję Prezesa UTK i usunął nieprawidłowości - poprawa bezpieczeństwa na przejeździe kolejowo-drogowym w miejscowości Krzyżanowice na linii nr 151 Kędzierzyn Koźle – Chałupki

07.09.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w ramach prowadzonych czynności nadzorczych związanych ze stanem technicznym skrzyżowań linii kolejowych z drogami publicznymi, przeprowadził ponowną kontrolę zarządcy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie utrzymania i eksploatacji przejazdu kategorii C (z samoczynną sygnalizacją świetlną) na linii kolejowej nr 151 Kędzierzyn Koźle – Chałupki.

W wyniku kontroli stwierdzono, że zarządca PKP PLK usunął nieprawidłowości, w tym m.in. dokonał:

 • prawidłowego oznakowania przejazdu od strony drogi i toru,
 • wymiany nawierzchni na przejeździe,
 • zabudowy nowego przepustu pod drogą na dojeździe do przejazdu,
 • oczyszczenia rowów odwadniających,
 • wymiany nawierzchni kolejowej,
 • usunięcia tzw. „wychlapów” - spowodowanych brakiem prawidłowego odwodnienia,
 • zabudowy wygrodzenia przejazdu,
 • oczyszczenia żłobków na przejeździe i ich prawidłowego utrzymania,
 • zamontowania nowych urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej. 

Kontrole Prezesa UTK na przejazdach kolejowo-drogowych służą:

 • zwiększeniu bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz drogowego,
 • podniesieniu jakości utrzymania infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK.

W 2014 i 2015 r. Prezes UTK włączył kontrole bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych do priorytetów nadzorczych. W Polsce jest ok. 15 tys. przejazdów, w 2014 r., skontrolowano 235 z nich, a od stycznia do lipca 2015 r. ponad 280.

 

 • Stan nawierzchi na przejeździe przed decyzją Prezesa UTK
 • Stan nawierzchni po wykonaniu decyzji
 • Stan przepustu pod drogą przy torze nr 1 przed decyzją Prezesa UTK
 • Stan przepustu po wykonaniu decyzji
 • Stan rowów odwadniających przed decyzją Prezesa UTK
 • Stan rowów odwadniających po wykonaniu decyzji
 • Stan nawierzchni kolejowej w obszarze przejazdu przed decyzją Prezesa UTK
 • Stan nawierzchni kolejowej po wykonaniu decyzji
Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry